Pirkanmaan hyvinvointialue aluevaalit 2022 : Ennakkoäänestys kotimaassa 12-18.1 ja ulkomailla 12-15.1. Vaalipäivä 23.1.2022. Katso myös Facebook: Mänttä-Vilppulan vasemmisto

 

 

 

 

Hyvinvointialueilla on velvollisuus taata asukkaidensa palvelut kaikissa olosuhteissa.

 

Tässä perusasiat.

Yhdenvertaiset oikea-aikaiset ja laadukkaat lähipalvelut on turvattava kaikille Suomessa asuville, kaikkialle Suomessa. Hoitoon pääsyä on nopeutettava ja jonoja lyhennettävä. Seitsemän vuorokauden hoitotakuun on tultava käyttöön koko perusterveydenhuollossa. Hoidon pitää olla kaikkien saatavilla tulotasosta riippumatta asiakasmaksuja pitää alentaa ja yksityisten perintäyhtiöiden käyttö lopettaa.

Vahvat, julkiset palvelut ulkoistusten ja suuryritysten voitontavoittelun sijaan.

Sosiaali-ja terveyspalvelut tulee rakentua vahvasti julkiselle palvelutuotannolle. Laajat palvelujen kokonaisulkoistukset ovat osoittautuneet kalliksi ratkaisuksi ja hyvin useissa kokonaisulkoistuskunnissa käydään kärhämiä ja oikeusprosesseja miljoonaluokan maksuepäselvyyksistä yksityisen palvelutuottajan kanssa. Yhteiset verovarat tulee käyttää yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen, ei pörssiyhtiöiden voitontavoitteluun.

Yhteiskunnassa ei ole varaa yhteenkään hoivakotikatastrofiin tai inhimillisen hoidon laiminlyöntiin kotihoidossa.

Yhteiskunnassamme vanhusten ja muidenkin kotihoidonpiirissä olevien hoidon laatu on mielestäni heikosti valvottua. Kotihoito on joiltain osin ollut kunnille säästökeino. Kotiin hoidetaan sellaisia henkilöitä joidenka toimintakyky edellyttäsi tuetumpaa hoiva-ja asumismuotoa. Kotihoidossa on vahvasti muistisairaita ja liikuntakyvyttömiä asiakkaita, olen saanut omaisilta huolestuneita yhteydenottoja tällaisista tapauksista. Valvonta perustuu paljolti omaisten, tuttavien ja naapurien varaan, liian paljon luotetaan myös palveluntuottajan, oli se sitten yksityinen tai julkinen omavalvontaan. Heikoimmassa asemassa ovat ne joilla ei ole läheisiä ihmisiä huolehtimassa hoidon tasosta ja laadusta. Kotihoidossa asiakkaat ovat ikään kuin näkymättömissä. Eri puolilla maata on myös tullut esille vakavia esimerkkejä vanhusten sekä vammaisten henkilöiden kohtelusta ja hoidon laiminlyönneistä hoivakodeissa.

Suomessa vanhustenhoidon valvonta ja palvelun laadun määrittely on ollut lepsua jo pitkään toteavat tutkimuksessaan Oikeus-lehden julkaisussa yliopistonlehtori Matti Muukkonen, professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja professori Virve-Maria Toivonen. Artikkelissa tutkimus ottaa kantaa laajalti hoidon laatuun ja valvontaan.

Tuleviin hyvinvointialueisiin tulisi järjestää tarkempi valvontajärjestelmä ja hoidon laadun määrittely.
Mielestäni yksi kysymys on myöskin se, mikä tulee olemaan kuntien rooli valvoa kuntalaistensa hoidon laatua.

Yksi syy liian heikkokuntoisten henkilöiden kotihoitoon on sopivien hovakotipaikkojen puute. Pirkanmaan hyvinvointialueen tulisikin ottaa pikaisesti käyttöön entinen Mäntän aluesairaalan kiinteistö. Tällä hetkellä tyhjillään olevissa tiloissa olisi mahdollista toteuttaa lähialueella tarvittavaa kuntoutus-ja hoivapalvelua. On kansantaloudellista tuhlausta antaa hyväkuntoisen kiinteistön mennä kylmillään pilalle.

Hyvinvointialueiden on pidettävä kiinni sote-alan työntekijöistä työoloja ja palkkoja parantamalla.

Hoivatyötä tekevien työkuorma on kasvanut, eikä hoitajilla ole aikaa tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat. Vastentahtoisten työsuhteiden pätkimisen ja osa-aikaisuuksien sekä sosiaali-ja hoitoalan pyörittämisen ylitöiden varassa pitää loppua. Työntekijöiden on saatava osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Työyhteisön ilmapiirillä on suuri merkitys työvoiman saantiin ja pysyvyyteen.

Pirkanmaan hyvinvointialue

aluevaaliehdokas vas.

Pentti Paananen